Alfabetyco remedial teaching Son
alfabetyco remedial teaching Son

Ingeschreven bij KvK onder nummer 60933550

alfabetyco remedial teaching Son

Als blijkt dat een kind in het begin van de lagere school moeite heeft met het aanvankelijk lezen, schrijven (handschrift) en/ of spellen,  is dat niet leuk!    

Zeker niet als blijkt,  dat deze problemen op latere leeftijd ervoor blijven zorgen dat het kind nog steeds moeite heeft met lezen, schrijven en/ of spellen.

Ook voor de ouder(s)/ verzorger(s) van dit kind is het vervelend om te zien dat hun kind worstelt met dit probleem.

Maar is het inderdaad zo, dat er na het concluderen van het feit dat een kind ‘leeszwak’ of ’dyslectisch’ is, weinig progressie te boeken valt op het lees-, schrijf- en spellinggebied?

 

 

 Op deze website zult u ontdekken dat deze kinderen en hun   ouders wel degelijk goed en effectief geholpen kunnen worden! 

alfabetyco remedial teaching Son

momenteel is er bij
 

RT Alfabetyco
een

cliëntenstop