alfabetyco remedial teaching Son

 

De Alfabetcode

 

  Erik Moonen (doctor in de Taal- en Letterkunde en taaldocent aan de Universiteit Hasselt) legt in zijn boek Dwaalspoor Dyslexie uit hoe ieder

kind Nederlands kan leren lezen, schrijven en spellen.

In het boek Dwaalspoor Dyslexie wordt ook de Alfabetcode beschreven.

De Alfabetcode is een manier van werken op zowel lees-, schrijf als spellingsgebied. De Alfabetcode is opgebouwd uit twee delen.          

In het eerste deel worden met name de basiskoppelingen behandeld. Basiskoppelingen zijn klank- en tekenkoppelingen die als basis dienen

voor het verdere lees-, schrijf- en spellingproces. Er wordt altijd van klank naar teken gewerkt.                    

In het tweede deel worden de afwijkingen van deze basiskoppelingen behandeld. Deze afwijkingen worden de codeerpatronen genoemd.  

Het boek Dwaalspoor Dyslexie behandeld alle lees-, schrijf en spelling- onderwijsonderdelen die gedurende de acht basisschoolleerjaren aan de orde komen.