alfabetyco remedial teaching Son

Begeleiding voor het verbeteren van het handschrift.

 

Het is ook mogelijk om alleen op het gebied van het schrijven (handschrift) begeleiding te krijgen.                                                                                                     De opzet van deze begeleiding is vergelijkbaar met de begeleiding van het lezen, schrijven en spellen.

In ongeveer 12 begeleidingssessies zullen zowel het kind als de ouder(s)/ verzorger(s) geholpen en begeleid worden in het verbeteren van het handschrift.

Er wordt bij Remedial Teaching Alfabetyco voor het verbeteren van het handschrift ook gewerkt volgens de Alfabetcode. Dit houdt in dat er gewerkt wordt van klank naar teken.                                                                                          Bij deze begeleidingssessies is het doel ouder(s)/ verzorger(s) zo te coachen, dat zij hun kind uiteindelijk zelf kunnen helpen met het schrijven.                                                                                       

Tijdens de wekelijkse begeleidingssessies worden de ouder(s)/ verzorger(s) wegwijs gemaakt in de lesstof, zodat zij samen met hun kind de overige opdrachten voor die week kunnen maken. Voor deze opdrachten zal er 4 keer per week 15 minuten thuis geoefend moeten worden.

 

 

De volgende 7 onderwerpen zullen tijdens de sessies aan bod komen:

 

1. Het foneembewustzijn en grafisch bewustzijn                                                        2. De basiskoppelingen (in kleine letters van methode Schrift)                                3. De leestekens                                                                                                              4. Het schrijven van zinnen                                                                                            5. Hoofdletters                                                                                                                 6. Letternamen                                                                                           

7. Cijfers

 

Ook is er aandacht voor de schrijf-

houding en het schrijfmateriaal.