© 2023 by Name of Template. Proudly created with Wix.com

 

Voor wie?

 

Remedial Teaching Alfabetyco is bedoeld voor met name kinderen in de basisschoolleeftijd, die moeite hebben met lezen, schrijven (handschrift) en/ of spelling. Ook de ouder(s)/ verzorger(s) van deze kinderen, die een belangrijke rol hebben in dit proces, zullen begeleid worden.  

                                                                                             

Ook andere belangstellenden kunnen contact opnemen met Remedial Teaching Alfabetyco.