Voor wie?

 

Remedial Teaching Alfabetyco is bedoeld voor met name kinderen in de basisschoolleeftijd, die moeite hebben met lezen, schrijven (handschrift) en/ of spelling. Ook de ouder(s)/ verzorger(s) van deze kinderen, die een belangrijke rol hebben in dit proces, zullen begeleid worden.  

                                                                                             

Ook andere belangstellenden kunnen contact opnemen met Remedial Teaching Alfabetyco.

 

 

 

alfabetyco remedial teaching Son