alfabetyco remedial teaching Son

Werkwijze

 

Gedurende ongeveer 22 begeleidingssessies zullen zowel het kind als de ouder(s)/ verzorger(s) geholpen en begeleid worden in  het zich eigen maken van de Alfabetcode. Het doel van Remedial Teaching Alfabetyco is om op deze wijze het kind en de ouder(s)/ verzorger(s)  zo te coachen, dat zij uiteindelijk zelf met lezen, schrijven en spelling verder kunnen. 

Tijdens de wekelijkse begeleidingssessies wordt er geoefend met het kind en worden de ouder(s)/ verzorger(s) wegwijs gemaakt in de lesstof, zodat zij samen met hun kind de overige opdrachten voor die week kunnen maken. Voor deze opdrachten zal er 4 keer per week 30 minuten thuis geoefend moeten worden.

 

Na ongeveer 22 begeleidingssessies en de gemaakte thuisopdrachten

zal het kind het eerste deel van de Alfabetcode hebben afgerond.

 

 

 

In dit eerste deel staan de volgende 7 onderwerpen centraal:

 

1. Het foneembewustzijn en grafisch bewustzijn

2. De basiskoppelingen                                                                                    

3. De leestekens:
    punt, komma, dubbele punt, de aanhalingstekens, het vraagteken en het          uitroepteken    

4. Het schrijven van zinnen

5. Medeklinkerclusters,  meerlettergrepige woorden en samenstellingen

6. Hoofdletters

7. Letternamen  

 

 

 

 

 

Na het afronden van het eerste deel zullen de ouder(s)/ verzorger(s) zelf in staat zijn om hun kind verder te helpen middels de Alfabetcode.